Politika IMS společnosti

 

Vedení společnosti THL - Luna, a.s. vyhlašuje tuto

POLITIKU INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU  IMS_02_01

schválenou vedením společnosti, která je závazkem pro dosažení a udržování standardů IMS v řízení  a zlepšování systémů ve všech procesech společnosti THL - Luna, a.s.

Společnost THL - Luna, a.s. se touto integrovanou politikou zavazuje:

  • zajišťovat činnosti v oblasti poskytování „Skladování, logistika a manipulace s nákladem“ pracovníky s odbornou způsobilostí, kterou budeme udržovat a zvyšovat,
  • v procesu poskytování „Skladování, logistika a manipulace s nákladem“ budeme nástroji řízení a zlepšování kvality zejména přezkoumáváním, monitorováním a auditováním kvality produktu, procesů a postupů IMS neustále zlepšovat IMS a stanovovat jasné cíle IMS,
  • neustále zlepšovat a předcházet znečišťování životního prostředí,
  • zajišťovat dostupnost informací a zdrojů k dosahování cílů v rámci IMS,
  • provádět všechny aktivity v souladu se závaznými a jinými relevantními povinnostmi.

 

PRO SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKA SE CHCEME ZAMĚŘIT NA:

  • splnění všech požadavků a očekávání zákazníka,
  • splnění všech požadavků zainteresovaných stran,
  • kvalitu dodávaných služeb a řešení,
  • maximální možné zkrácení lhůt dodání projektů.

 

PRO ROZVOJ SPOLEČNOSTI SE CHCEME ZAMĚŘIT NA STRATEGICKÉ ZÁMĚRY STANOVENÉ VŽDY KONKRÉTNÍMI CÍLY NA PŘÍSLUŠNÉ OBDOBÍ

 

V Brandýse nad Labem
Dne: 1. 2. 2020

Tomáš Hromádko