Skladování a manipulace

Pronájem skladových prostor

Společnost THL-Luna, a.s. nabízí skladové kapacity a manipulační plochy za přesně definovaných podmínek, včetně měřitelného nákupu energií, případně dalších služeb (IT, telekomunikace, údržba, správa budov, facility management  atd.). Tyto služby poskytujeme ve svých stálých logistických parcích, nebo jsme schopni zprostředkovat skladování i v jiných lokalitách.

Skladování zboží

  • skladování zboží s ohledem na zásady FIFO (first in first out)
  • dohled na dodržování expiračních omezení
  • administrace skladů
  • vedení skladové evidence včetně monitoringu pohybů zboží
  • elektronická výměna dat
  • distribuce
  • řízení toku obalů

K uskladněnému zboží jsme schopni nabídnout podpůrné logistické služby, které v souladu s pravidelnou optimalizací přináší zákazníkovi přidanou hodnotu, která zvyšuje efektivitu služeb a přináší zákazníkovi konkurenční výhodu.

Pomocí našeho spektra zaměstnanců a technologického vybavení zajistíme služby, jež zdokonaluje výkon a zvyšuje flexibiltu vašeho dodavatelského řetězce.